<aside> 🌱 De oplossing 'Toestemming samen geregeld' is bedacht voor mantelzorgers die namens iemand anders zaken willen of moeten regelen. De oplossing zou op termijn ook kunnen werken voor anderen, zoals hulpverleners.

De oplossing bestaat uit:

Een landelijk Toestemmingen-register dat een afspraak over toestemming tussen twee mensen mogelijk maakt:

Het aantonen van toestemming gebeurt op een eenduidige manier, ongeacht de aanvraag en de organisatie. En de oplossing is servicegericht met een Toestemmingen-loket dat adviseert, toestemmingsafspraken verifieert en hulp biedt.

</aside>

Dit zijn de ontwerpuitgangspunten

Ze geven de visie weer van ons project 'Vrijwillig machtigen'.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/fa32f4bd-41fe-47d8-8dd5-ef3ca154fcc2/Ontwerpuitgangspunten.png

Rationale ontwerp

Het ontwerp uiteengezet, inclusief vragen voor vervolgonderzoek.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/11dc98b8-7e32-4bec-9242-c16691b92389/Prototype_Rationale_v2.pdf

De ontwerprationale kun je ook in pdf downloaden:

Prototype Rationale (20 juli 2021).pdf

Prototype

Het ontwerp is middels verschillende iteratie van het prototype getest met eindgebruikers.

👵🏽 Mantelzorg prototype versie 4 De laatste versie van het prototype is te bekijken in een internet browser. Gebruik bij voorkeur Chrome, Firefox of Safari. In internet explorer werkt het niet helemaal goed. De 'hot spots' of links lichten op als je op een pagina klikt in het prototype.
📄 Hier vind je het gebruikte script.

Eerdere prototypes (waaronder ook die voor de gemeente-ambtenaar) zijn ook na te slaan.

Architectuur aanzet

De architectuur (of blauwdruk) is gedeeltelijk decentraal en gericht op de toekomst, een beschrijving van de onderdelen vind je hier.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/26867305-78d1-4c44-9721-349d4ac4e425/Techniek_exploratie_-_Blauwdruk_ToestemmingGoedGeregeld-_v_22_April_2021-_2.jpg

Enquête met 80 mantelzorgers

Inclusief antwoorden met betrekking tot het Toestemmingen-loket.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/e6491b82-0d11-4add-a821-3eb1c17bfb5e/Resultaten-VrijwilligMachtigen_210723.pdf